Privacy en Registraties

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • de cliënt tekent bij aanmelding een behandelovereenkomst waarin wordt aangegeven welke gegevens er worden opgeslagen in het cliëntendossier en wat  ermee gebeurt.
  • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

REGISTRATIE

Beroepsvereniging FVB (NVVS) 108602
Koepel Organisatie RBCZ : 204407R
Geschilleninstantie SCAG  11128